Servet.Karabas

İş nesnesi (Business Object) Üzerine lock (kilit) koymak

  j-Platform/LPT

İş nesenesi üzerine nasil lock layabilirim. Sonra bu lock ı nasıl kaldırabilirim?


lock


Servet.Karabas

lock işlemi;

Objeyi okurken, FactoryParams parametresinin Requestlock ozelliginin true yapılması ile olur.

Örnek kaynak kodu.

public static CustomBusinessObject readObjectWithLock(JLbsXUIControlEvent event, String BOName, int BORef) 
{
	JLbsXUIPane container = event.getContainer();
	IClientContext context = container.getContext();
	IObjectFactory objFactory = context.getObjectFactory();
	CustomBusinessObject CBO = new CustomBusinessObject(BOName);
	CBO.setCustomization(ProjectGlobals.getProjectGUID());
	FactoryParams params = new FactoryParams();
	params.setRequestLock(true);
	params.setCustomization(ProjectGlobals.getProjectGUID());
	try {
		boolean ok = objFactory.read(CBO, params, BORef);
		if (ok)
		return CBO;
	} catch (Exception e) {
		e.printStackTrace();
	}
	return null;
}

 


16/04/15 09:00


Servet.Karabas

nesnenin unlock işlemi için örnek kaynak kodu,

 

public static boolean releaseLockOnObject(Integer objectReference, String lockId, IClientContext context, CustomBusinessObject obj)
{
	FactoryParams params = new FactoryParams(); 
	params.getVariables().put("key", objectReference);
	try
	{
		context.getObjectFactory().releaseLock(params, obj.getLockIdTemplate(), lockId);
		return true;
	}
	catch (Exception e)
	{
		return false;
	}
}

 


16/04/15 09:08

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.