Mustafa/Dizayn Grup

IndexOutOfBounds hatası

  Tiger/Logo Object Designer (LOD) 2.72

Merhaba

Müşterimize yaptığımız uyarlama kodları aşağıdadır. daha önce de göndermiştim. sizin belirttiğiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra hatalar azaldı ancak aşağıdaki hata bazen tekrar oluşuyor. Satış faturaları Before save olayında IndexOutOfBounds hatası alıyoruz. programdan çıkıp girince hata tekrarlamıyor. ve çok nadir oluyor. yardımcı olabilir misiniz ben nerede hata yapıyorum 

------------------------//-------------------------------------------HATA----------------------

exception message  : Method call error IQFormProxy.BeforeSave IndexOutOfBounds.

------------------------//-------------------------------------------KOD----------------------

Sub BeforeSave(proceed as Integer)
SetActiveControl("VouchPages",0)
IF TRCODE<>8 THEN
exit sub
End If
PaketNoARR.size        =0
PaketAgirlikARR.size   =0
EnARR.size             =0
BoyARR.size            =0
YukseklikARR.size      =0
'   for x=0 to PaketNoARR.size-1
'     PaketNoARR.Remove(x)
'     PaketAgirlikARR.Remove(x)
'     EnARR.Remove(x)
'     BoyARR.Remove(x)
'     YukseklikARR.Remove(x)
' next x
MaxGridLine=MGridLines("StFicheGrid")
SetMGridRow("StFicheGrid",0)
SetActiveControl("StFicheGrid",2)
ii=0
for ii=0 to MaxGridLine-1
SetMGridRow("StFicheGrid",ii)
'değerleri arrey e at
GETCellFloat("StFicheGrid",ii,3,ADET)
IF ADET>0 THEN
PaketNoARR.size        =PaketNoARR.size+1
PaketAgirlikARR.size   =PaketAgirlikARR.size+1
EnARR.size             =EnARR.size+1
BoyARR.size            =BoyARR.size+1
YukseklikARR.size      =YukseklikARR.size+1
GetCellInt("StFicheGrid",ii,10001,PaketNoARR[ii])
GetCellFloat("StFicheGrid",ii,10002,PaketAgirlikARR[ii])
GetCellInt("StFicheGrid",ii,10003,EnARR[ii])
GetCellInt("StFicheGrid",ii,10004,BoyARR[ii])
GetCellInt("StFicheGrid",ii,10005,YukseklikARR[ii])

paket=0
Paket=PaketNoARR[ii]
str(Paket,PaketStr)
SetCellText("StFicheGrid",ii,10,PaketStr)
end if
next
End Sub


IndexOutOfBounds

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.