Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

HRObjects ile Aile bireyi yaratma ve bundan kaynaklı puantajda AGİ hesaplanamaması sorunu

  / Diğer

Merhaba,


HRObjects ile sicil aile kartlarını yaratıyoruz (örneğin bir eş ve bir çocuk). Aile bireylerini HRObjects ile yaptığımızda ilgili personelin puantajını çalıştığımızda AGİ ile ilgili sonuçlar doğru gelmiyor. Ancak ilgili personele BordroPlus tarafında manuel yeni çocuklar eklediğimizde ise AGİ sorunumuz olmuyor.


HRObjects


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Merhaba,


AGİ hesaplama işlemi aylık olarak yapılıyor ve aydan aya kişinin yeni çocuğu olması , eşinin işe girmesi gibi nedenlerle tutarsal olarak farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle Bordro Plus tarafı hesaplarken aile bireyleri bilgilerinin tarihsel olarak geçmişinin tutulduğu LH_XXX_FAMILYHIST tablosu üzerinden hesaplama yapıyor.

HR Objects tarafında da hesaplama yapması için FAMILYHIST tablosuna kayıt atmak gerekiyor. Bunun için doFamHist nesnesini kullanabilirsiniz. Örnek kod aşağıdadır.


 private void addFamilyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 HRObjects.Data Family = Global.HRApp.NewDataObject(HRObjects.DataObjectType.doFamily);
 Family.New();
 Family.DataFields.FieldByName("RELATION").Value = 2;
 Family.DataFields.FieldByName("NAME").Value = "ÇOCUK";
 Family.DataFields.FieldByName("SURNAME").Value = "ÇOCUK";
 Family.DataFields.FieldByName("SEX").Value = 2;
 Family.DataFields.FieldByName("PERSON_CODE").Value = "L02.04"; 
 Family.DataFields.FieldByName("SUPPORTED").Value = 1;
 Family.DataFields.FieldByName("MINWAGEDISCSTAT").Value = 1;

 string xml = "";
 Family.ExportToXMLStr("FAMILIES", out xml);
 if (Family.Post())
 {
 MessageBox.Show(Family.DataFields.DBFieldByName("LREF").Value.ToString());
 int fmlyref = (int)Family.DataFields.DBFieldByName("LREF").Value;

 HRObjects.Data FamHist = Global.HRApp.NewDataObject(HRObjects.DataObjectType.doFamHist);
 FamHist.New();
 FamHist.DataFields.FieldByName("BEGDATE").Value = "09.07.2017";
 FamHist.DataFields.FieldByName("CARDREF").Value = fmlyref;
 FamHist.DataFields.FieldByName("SUPPORTED").Value = 1;
 FamHist.DataFields.FieldByName("INJUREDEGREE").Value = 0;
 FamHist.DataFields.FieldByName("MINWGDISCSTAT").Value = 1;
 FamHist.DataFields.FieldByName("SITEID").Value = 0;
 FamHist.DataFields.FieldByName("XML_ATTRIBUTE").Value = 0;

 if (FamHist.Post())
 {
 MessageBox.Show("ok");
 }
 else
 {
 Global.ErrorControl(FamHist);
 }

 }
 else
 {
 Global.ErrorControl(Family);
 }

 }
16/07/19 15:08

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.