Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

HR Objects Borç Kaydı atıldığı zaman puantaj kartlarına aktarılamıyor.

  Tiger/Logo Objects

XML veya HRObjets ile aktarılan kayıtlarla manuel girilen kayıtlar veri tabanında farklı oluşuyor. XML ve HR Objects sadece TYP=1 olan kayıtları oluşturuyor. Manuel girildiğinde TYP =2 olan kayıtlar da oluşuyor.


Bordro uygulaması Borç / Avans Yönetimi -- Kayıtlar -- Borç Kayıtlarından bir Borçlanma kaydı ekliyoruz.

Bordro / Dönem Bilgileri -- ilgili açık dönem üzerinde sağ tuş borç aktarımı yaptığımızda ilgili puantaja akarıldığını görüyoruz.


Aynı dönem üzerinde sağ tuş borç iptali yapıp puantaj borç aktarımını geri alıyoruz.

Borç kaydımızı XML ile dışarı alıyoruz, kaydı siliyoruz, içeri aktarıyoruz.

Tekrar dönem üzerinde borç aktarımı yaptığımızda puantaj aktarımının olmadığını görüyoruz.


Veri tabanını incelediğimizde manuel aktarım ile xml veya hr objects aktarımının farklı davrandığını gördük.


test kodumuz aşağıdaki gibidir;

LoanObj := HrApp.NewDataObject(5); //LoanPay
LoanObj.new;
LoanObj.DataFields.FieldByName('TRTYPE').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('PERCODE').Value := '133590';
LoanObj.DataFields.FieldByName('FIRMNR').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('DEPTNR').Value := 9;
LoanObj.DataFields.FieldByName('LOCNR').Value := 2134;
LoanObj.DataFields.FieldByName('DATE').Value := '01.03.2018';
LoanObj.DataFields.FieldByName('DUEDATE').Value := '01.03.2018';
LoanObj.DataFields.FieldByName('TRDATE').Value := '01.03.2018';
LoanObj.DataFields.FieldByName('ACTDATE').Value := '01.03.2018';
LoanObj.DataFields.FieldByName('LOANDEF_CODE').Value := '05';
LoanObj.DataFields.FieldByName('LOANDEF_TYPE').Value := 2;
LoanObj.DataFields.FieldByName('PAYTYPE').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('DEBIT').Value := 300;
LoanObj.DataFields.FieldByName('NOTEAMOUNT').Value := 300;
LoanObj.DataFields.FieldByName('CURRTYPE').Value := 160;
LoanObj.DataFields.FieldByName('PAYSTYLE').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('NOTENUM').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('MAXAMOUNT').Value := 'P507/4';
LoanObj.DataFields.FieldByName('STATUS').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('PROCESSED').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('EXTTYPE').Value := 1;

res := LoanObj.Post;


HROBJECTS LOAN


Sezgin ÖZDEMİR


Yaptığımız çalışma sonucunda gelinen noktada Borç Aktarımı yapılırken aşağıdaki resimde işaretlediğim alanda, hem "Geri Ödeme" hem de "Borçlandırma" işaretli olduğunda hem 1 hem de 2 tipli kayıtların olabileceği görülmüştür.
Ürün içerisinden birden fazla manuel, birden fazla XML hem de hem manuel hem XML karışık aktarımlarla kontrol ettik. Davranışları arasında bir fark göremedik. Taksitli denemede de bulunduk ama sonuç değişmedi;


Eğer "Geri Ödeme" seçilmezse (geri ödeme hareketi oluşmasın denilirse) bu 1000 liralık aktarım olmuyor.16/07/18 09:14

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.