Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

HR Objects Borç kaydı aktarımı manuel aktarımdan farklı davranıyor

  Tiger/Logo Objects

XML veya HRObjets ile aktarılan kayıtlarla manuel girilen kayıtlar veri tabanında farklı oluşuyor. XML ve HR Objects sadece TYP=1 olan kayıtları oluşturuyor. Manuel girildiğinde TYP =2 olan kayıtlar da oluşuyor.


Bordro uygulaması Borç / Avans Yönetimi -- Kayıtlar -- Borç Kayıtlarından bir Borçlanma kaydı ekliyoruz.

Bordro / Dönem Bilgileri -- ilgili açık dönem üzerinde sağ tuş borç aktarımı yaptığımızda ilgili puantaja akarıldığını görüyoruz.


Aynı dönem üzerinde sağ tuş borç iptali yapıp puantaj borç aktarımını geri alıyoruz.

Borç kaydımızı XML ile dışarı alıyoruz, kaydı siliyoruz, içeri aktarıyoruz.

Tekrar dönem üzerinde borç aktarımı yaptığımızda puantaj aktarımının olmadığını görüyoruz.


Veri tabanını incelediğimizde manuel aktarım ile xml veya hr objects aktarımının farklı davrandığını gördük.


test kodumuz aşağıdaki gibidir;

LoanObj := HrApp.NewDataObject(5); //LoanPay
LoanObj.new;
LoanObj.DataFields.FieldByName('TRTYPE').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('PERCODE').Value := '133590';
LoanObj.DataFields.FieldByName('FIRMNR').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('DEPTNR').Value := 9;
LoanObj.DataFields.FieldByName('LOCNR').Value := 2134;
LoanObj.DataFields.FieldByName('DATE').Value := '01.03.2018';
LoanObj.DataFields.FieldByName('DUEDATE').Value := '01.03.2018';
LoanObj.DataFields.FieldByName('TRDATE').Value := '01.03.2018';
LoanObj.DataFields.FieldByName('ACTDATE').Value := '01.03.2018';
LoanObj.DataFields.FieldByName('LOANDEF_CODE').Value := '05';
LoanObj.DataFields.FieldByName('LOANDEF_TYPE').Value := 2;
LoanObj.DataFields.FieldByName('PAYTYPE').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('DEBIT').Value := 300;
LoanObj.DataFields.FieldByName('NOTEAMOUNT').Value := 300;
LoanObj.DataFields.FieldByName('CURRTYPE').Value := 160;
LoanObj.DataFields.FieldByName('PAYSTYLE').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('NOTENUM').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('MAXAMOUNT').Value := 'P507/4';
LoanObj.DataFields.FieldByName('STATUS').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('PROCESSED').Value := 1;
LoanObj.DataFields.FieldByName('EXTTYPE').Value := 1;

res := LoanObj.Post;


HROBJECTS LOAN


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

XML aktarımında da aynı durum yaşanıyor atladığım bir durum yoksa ürün sorunu olabilir. İlgili bir parametre v.s. yok sanırım. Alternatif çözüme ihtiyacım var. Durum aciliyet kazandığı için yönlendirmelerinizi rica ediyorum


04/05/18 14:15

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.