Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

"GetNumProp" ve "SetNumProp" için "propid" değerleri

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Arkadaşlar merhaba,

"GetNumProp" ve "SetNumProp" için "propid" değerleri bende ki LVSL dokümanında 66'ya kadar gidiyor ama forum ve wiki içinde arama yapınca 73'e kadar gittiğini görüyorum.


Bu metodların "propid" listesine nereden ulaşabilirim?logo object designer getnumprop setnumprop


Uluç Karadeniz

Türker Bey,

66 ile 73 arasında kalan ID'lerin ne olduğunun tam listesi bende de yok ama arada kalan sayılar için farklı farklı dökümanlarda birkaç madde buldum, belki faydası olur.


Formlar içerisinde kullanılan LCheckBox tipindeki CheckBox nesnelerinin checked özelliği okunamıyordu. Sadece CheckBoxGroup nesneler okunabiliyordu. Yeni eklenen 67 numaralı ID numarası ile Checked özelliğini GetNumProp ile okuyabilip, SetNumProp ile set edebiliriz.
Örnek ; 

GetNumProp("ToolCheckBox", 67, a)
warn(a)
SetNumProp("ToolCheckBox", 67, 1)
GetNumProp("ToolCheckBox", 67, a)
warn(a)
Arayüzde mevcut olan veya kullanılmak istenen Hint özelliklerinin set edilmesi ve gizlenip, gösterilebilmesi sağlandı.

Örnek Kod :
 
Sub ButtonClick(ctrl as String)
 if (ctrl = "Button1") then
 SetNumProp("clCodeEdit", 68, 0)'Objeye ait ShowHint property'sinin False yapılması
 End if
 if (ctrl = "Button2") then
 SetNumProp("InvoiceGrid", 68, 1)'Objeye ait ShowHint property'sinin True yapılması
 SetTextProp("InvoiceGrid", 59, "Deneme")'Objeye ait hint property'sinin set edilmesi
 End if
End Sub
Logo Object Designer ile text, numeric, date ve time edit’ler de caret pozisyonunun ayarlanabilmesi sağlandı. Mevcut durumda konumlanmadan önce aşağıdaki gibi bir kod çalıştırılmaz ise numeric ve text editlerde selectall, date ve time editlerde ilk karakter seçili olmaktadır.

 SetActiveControl("TextEdit1", 0)
 SetNumProp("TextEdit1", 69, 0)

 SetActiveControl("TextEdit2", 0)
 SetNumProp("TextEdit2", 69, 1)

 SetActiveControl("NumEdit1", 0)
 SetNumProp("NumEdit1", 69, 2)

 SetActiveControl("DateEdit1", 0)
 SetNumProp("DateEdit1", 69, 3)

 SetActiveControl("TimeEdit1", 0)
 SetNumProp("TimeEdit1", 69, 4)


08/11/17 21:15

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.