Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Form Üzerinde ki Custom ObjectGide Kod İle Kayıt Oluşturma

  j-Platform/LPT

Custom Bir form üzerinde ki custom bir grid içersine kod ile nasıl kayıt yapabilirim?


objectGrid


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıda ki kode örneği  custom header ve transaction alanı için örnektir;

public void onClick(JLbsXUIControlEvent event)
{
 IClientContext clientContext = event.getClientContext();
 IObjectFactory objectFactory= clientContext.getObjectFactory();
	
  //Header
  CustomBusinessObject courseSlip =ProjectUtil.createNewCBO("CBOCourseSlip");
  courseSlip.setMemberValue("ClassroomReference", 1);
  courseSlip.setMemberValue("CourseReference", 1);
  courseSlip.setMemberValue("Begdate", new GregorianCalendar(2015,8,15));
  courseSlip.setMemberValue("Enddate", new GregorianCalendar(2015,9,15));
	
  //Transaction 
  CustomBusinessObject courseLine = ProjectUtil.createNewCBO("CBOCourseSlipLine");
  ProjectUtil.setMemberValue(courseLine, "StudentReference",1);

  CustomBusinessObjects<CustomBusinessObject> objects = new CustomBusinessObjects<CustomBusinessObject>();
  objects.add(courseLine);
  
  courseSlip.setMemberValue("CourseLineLink",objects);
	
	
  FactoryParams params = new FactoryParams();
  params.setCustomization(ProjectGlobals.getM_ProjectGUID());
	
  try 
   {
		boolean ok = objectFactory.insert(courseSlip , params);
		if(ok)
		{
			ProjectUtil.warn(event, "Başarılı");
		}
		else
		ProjectUtil.warn(event, "Başarısız..");
	} catch (Exception e) 
	{
		// TODO Auto-generated catch block
		ProjectUtil.warn(event, e.getLocalizedMessage());
   }
	
}

 


15/09/15 15:44

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.