Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Faturaların Satırlarında BusinessLogicHandler

  j-Platform/LPT

Faturanın satırlarında düzenlemeler yapıldıktan sonra kaydet butonuna bastığımızda update işlemi gerçekleşmeden satırın datalarına nasıl ulaşabilirim?


BusinessLogicHandler


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Faturanın Satırlarına bağlı businessLogicHandler class'ı tanımlanır.

BusinesLogicHandler olarak tanımlanan class'da afterUpdate metodu içerisinden satırın son değişiklik yapılan alanlarına aşağıdaki kod örneğinde ki gibi ulaşabiliriz.

 @Override
 public boolean afterUpdate(IBusinessLogicFactory factory,
   FactoryParams params, BasicBusinessObject parentObj,
   BasicBusinessObject obj) {


   MMBOTransaction tras = (MMBOTransaction) obj;
   tras.getitemLink();
   tras.getQuantity();

   return super.afterUpdate(factory, params, parentObj, obj);
 }

 


19/01/16 12:43

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.