Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Fatura xml aktarımı ReCalculateForExch/PreventCalculateInvoice

  j-Platform/SOAP Web Service

Fatura xml aktarımı parametrelerinden ReCalculateForExch ve PreventCalculateInvoice ne için kullanılır ?


webservis XML parametre fatura


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

ReCalculateForExch;  bu parametrenin değeri 'true' ise ürün tarafındaki fatura hesaplama metodları çalışarak fatura satırları üzerinden toplam tutar bilgileri tekrar hesaplanarak işlem tamamlanır.

PreventCalculateInvoice; bu parametrenin değeri 'true' ise xml üzerindeki tutarlar ne ise bu tutarlar kullanılarak işlem tamamlanır hesaplama yapılmaz. 


21/04/15 12:03

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.