Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Farklı Ambarlara sahip İrsaliyeleri Faturalaştırma

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Farklı ambarlara sahip 2 tane İrsaliyem bulunmakta bunları nasıl bir Fatura üzerinde toplayabilirim.


LObjects Fatura


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Farklı ambarlara sahip irsaliyeleri aynı Fatura içerisine toplamak için AttachADespatchByLRef ve AttachADespatchByFicheNo method larını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linkler ‘den methodlar hakkında bilgi ve örneğe ulaşabilirsiniz.

http://wikidocs.logo.com.tr/display/WUA/AttachADespatchByFicheNo

http://wikidocs.logo.com.tr/display/WUA/AttachADespatchByLRef


28/10/15 02:04

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.