Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Dövizli işlemde CURR_TRANS alanı sabit mi

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Kasalar arası virman işlemi ile ilgili olarak oluşan kayıtta işlem dövizi ile ilgili olarak bir sıkıntı çekmekteyiz. Aşağıdaki XML örneğinde EUR,USD ve GBP kasalarına Virman(Borç) işlemi ile döviz bozum işlemleri aktarılmaya çalışılıyor. Fakat CURR_TRANS bilgisi işlem dövizinin türü için eklenmiş. SQL cümlesi ile bu bilginin olduğu tabloyu ve bilgileri buldum. Fakat bu rakamlar sabit mi ? Yani EUR için 20 , USD için 1 ve GBP için 17 bilgilerini yazılımda bir sabit olarak tanımlayıp kullansam olur mu ? 


LObjects CurrTrans GetCurID


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

CURR_TRANS alana sabit olarak tanımlayıp kullanabilirsiniz bilmediğiniz bir döviz türünün ID bilgisini de  GetCurrID method u ile yakalayabilirsiniz aşağıda örnek bulunmaktadır.

short CurrID = 0;
UnityApp.GetCurrID("EUR",out CurrID); 
MessageBox.Show(CurrID.ToString());

 


31/10/15 12:57

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.