Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Detay bilgi okuma

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

Fatura satırlarına iki adet detay bilgi tanımlı. Veritabanından bu bilgileri nasıl okuyabilirim.


Sql Sorgu


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Fatura üzerinde bulunan detay bilgi PERDOC tablosunda tutulmaktadır.Yazmış olduğunuz bilgiyi tabloda binary olarak tutulmakta aşağıdaki sorgu ile de okunabilir hale getirilmektedir.
 

select cast(cast(LDATA As varbinary(500)) as varchar(500)) from LG_001_01_PERDOC

 


01/11/15 03:45

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.