pascal

delphi ile GetDBConnInfo metodu

  Tiger/Logo Object Designer (LOD)

GetDBConnInfo metodunu delphi ile çekemedim yardımcı olurmusunuz. dökümanlarda delphi ile ilgili çok az örnek var genelde c ve c# örnekleri mevcut  delphi örneklerinin de çoğaltılması çok iyi olur....

 


logo object logo delphi metod


NaciO

Veri tipleriyle ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Aşağıdaki kod parçasını, çalışan bir örnekten kopyaladım. Yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

var
  sUserName,
  sPassWord,
  sServerName,
  sDBName,
  sCFGPass: WideString;
  iDBType : LongInt;

  tmpStr : String;
  tmpLng : LongInt;


begin
		...
		
	UnityApp.GetDBConnInfo(sUserName, 
				sPassWord, 
				iDBType, 
				sServerName, 
				sDBName, 
				tmpStr, 
				tmpLng, 
				sCFGPass);

		...

end;
		

 


12/05/16 17:07

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.