Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

CustomQueryObject kod ile kullanımı

  j-Platform/LPT

Oluşturduğum Custom queryleri kod ile nasıl kullanabilirim örnek var mıdır?


CustomQueryObject


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıdaki Öğrenci projesinde ki öğrenciler quersini kullanarak oluşturulmuş bir örnek koddur, kullanabilirsiniz.

 

public void runCQStudentClientSide(JLbsXUIControlEvent event)
{
		String studentName= (String) event.getContainer().getComponentValueByTag(2000012);
		
		QueryParams queryParams = new QueryParams();
		queryParams.setCustomization(ProjectGlobals.getM_ProjectGUID());
		queryParams.getEnabledTerms().enable("T_NAME");
		queryParams.getParameters().put("P_NAME", studentName);
		
		QueryBusinessObjects items = new QueryBusinessObjects();
		
		IQueryFactory queryFactory = event.getClientContext().getQueryFactory();
		
		boolean ok = false;
		
		
		try {
			ok=queryFactory.first("CQStudentBrowser", queryParams, items, 10, false);
		
		} catch (Exception e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		} 
		
		if(ok)
			for(int i=0;i<items.size();i++)
			{
				QueryBusinessObject item = items.get(i);
				ProjectUtil.warn(event,"Soyadı :"+ QueryUtil.getStringProp(item,"SURNAME"));
			}
		
		
}

 


18/08/16 14:40

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.