Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

CRM Updater.cs

  Logo CRM/Uyarlama

CRM projesindeki Updater classının mantığı nedir?


CRM


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

CRM'in Updater classında DBUpdate_EI_Integration_Sets_AddVariantStockControl metodu vardır. bu metodda değişiklik yaptıktan sonra InitializeDBUpdaters_SetUpdated metodunu çağırıyoruz. bunun sebebi update sorgusu tekrar tekrar calısmasını önlemek. Updater'ın mantığı : içerisindeki kodlar uygulama başladığında bir kez çalıştırılır. dolayısıyla veritabanında müşteriye özel bir update işlemi yapılırsa tekrar tekrar update yapmaya gerek kalmaz. InitializeDBUpdaters_SetUpdated metodunu çalıştırarak SS_DBUpdates tablosuna IsExecuted alanı true yapılır. 


Updater kullanımı ile ilgili basit örneğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://docs.logo.com.tr/public/lcu/oernekler

 


11/05/18 09:45

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.