Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Copy Controller Jars

  j-Platform/LPT

Copy Controller Jars İşlemine Neden İhtiyaç Duyarız ve Ne Zaman Yapılmalı ?

 


copy controller jar


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Controller yapısı kullanılarak bir uyarlama geliştirme yapmak ya da bu geliştirmenin son kullanıcıda çalışabilmesi için o modülle ilgili Controller dosyalarının 
"...\logo\WebContent\resources\Jars" klasörü altından "...\logo\WebContent\WEB-INF\lib" klasörü altına kopyalanması gerekir. Status (http://localhost:8080/logo/Status) sayfasındaki
"Copy Controller Jars" bölümü bu işi yapar. Tüm jar dosyalarının lib klasörü altında değil de ihtiyaç duyulan kadarının lib klasörüne kopyalanmasının 
nedeni ise sunucunun daha az bellek tüketmesi ile ilgilidir.

Ne zaman yapılmalı ?

1- Versiyon geçişlerinden sonra.
2- Uyarlama paketinizde yeni bir modülle ilgili controller geliştirmesi var ise o modülün de jar dosyaları, Status sayfası üzerinden kopyalanmalı. 

Eğer uyarlama içeriğinizde(yeni bir modül için controller geliştirmesi) ve versiyonunuzda bir değişiklik yoksa uyarlamayı silip yeniden yüklediğinizde bu işlemi tekrar yapmanıza ihtiyaç yoktur.


10/09/15 17:28

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.