Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Controller Veri Aktarımlarında Kullanıcı Atama

  j-Platform/LPT

Controller yapısı kullanılarak yapılan veri aktarımlarında kullanıcı ataması nasıl yapılabilir ?


controller kullanıcı user


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Controller objesinin “CreatedBy” property’ sine kullanıcı numarası set edilerek sağlanabilir.  

controller.setCreatedBy(userNr)

 


03/11/15 15:29

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.