Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Controller Kod ile Kayıt bilgi verilerini aktarma.

  j-Platform/Genel

Controller kod ile kayıt bilgisi verilerini nasıl aktara bilirim?


Kayıt bilgisi


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Aşağıdaki Malzeme Controller Kod sınıf örneği içerside nasıl kayıt bilgisi verilerinin girildiği mevcuttur.

package com.acme.customization;

import java.util.Calendar;

import com.lbs.control.interfaces.ILbsController;
import com.lbs.controllers.ILbsControllerTask;
import com.lbs.controllers.gen.mm.MMXFItemBrowserController;
import com.lbs.controllers.gen.mm.MMXFItemController;
import com.lbs.controllers.menu.LbsMenuController;
import com.lbs.remoteclient.IClientContext;

public class ItemController implements ILbsControllerTask {
		public void execute(LbsMenuController menu, IClientContext context) {
		try {
			ILbsController controller = menu.launchMaterials();
			if (controller instanceof MMXFItemBrowserController) {
				MMXFItemBrowserController controller1 = (MMXFItemBrowserController) controller;
				controller = controller1.createNew_CGCommercialGood();
				if (controller instanceof MMXFItemController) {
					MMXFItemController controller2 = (MMXFItemController) controller;
					controller2.setCreatedBy(2);

					Calendar cal = Calendar.getInstance();
					cal.set(Calendar.DATE, 15);
					cal.set(Calendar.MONTH, 11);
					cal.set(Calendar.YEAR, 1983);
					controller2.setCreatedOn(cal);

					controller2.setModifiedBy(3);
					Calendar cal2 = Calendar.getInstance();
					cal2.set(Calendar.DATE, 16);
					cal2.set(Calendar.MONTH, 11);
					cal2.set(Calendar.YEAR, 1983);
					controller2.setModifiedOn(cal2);

					controller2.clickSave();
				}
				controller1.clickClose();
			}
		} catch (Exception e) {
			// TODO handle your exceptions
		}
	}
}

 


22/05/15 10:34

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.