Ramarslan

Cari Browserda SQL sorugusu ile çektiğim alanlar farklı ve hatalı gelebiliyor.

  Tiger/Logo Object Designer (LOD) 2.72

Merhabalar, 


Aşağıdaki kodlar ile SQL Queryden çektiğim 4 veriyi Cari Browserda yeni eklediğim kolonlara yükletiyorum ama F5 ya da aşağıda kaydırma yaptığımızda veriler farklılaşıyor ve karışıyor. Sorun ne olabilir?Sub DBGSetRow(ctrl as String, ID as Integer, row as Long)
If (ctrl = "ClCDataGrid") Then
DBGGetQuery("ClCDataGrid", Qry1)

Qry1.GetFieldValue(1,1,LREF)
Str(LREF,strLREF)

tblSalesman = Application.GetTableName(70, Application.CompanyId, Application.FiscPerdId)
tblClcard = Application.GetTableName(15, Application.CompanyId, Application.FiscPerdId)
tblSlsclref = Application.GetTableName(91, Application.CompanyId, Application.FiscPerdId)
tblInvoice = Application.GetTableName(14, Application.CompanyId, Application.FiscPerdId)

Sql = "SELECT C.TOWN, "
Sql = Sql + "(SELECT DEFINITION_ FROM " + tblSalesman + " WHERE LOGICALREF IN ( SELECT TOP 1 SALESMANREF FROM " + tblSlsclref + " WHERE CLIENTREF=C.LOGICALREF ORDER BY BEGDATE DESC) ) SALESMAN, "
Sql = Sql + "C.CAPIBLOCK_CREADEDDATE CREDATE, "
Sql = Sql + "(SELECT TOP 1 DATE_ FROM " + tblInvoice + " V WHERE (V.CANCELLED=0) AND (V.TRCODE IN (7,8,9,14)) AND (V.CLIENTREF=C.LOGICALREF) ORDER BY DATE_ DESC) LASTINVDATE "
Sql = Sql + "FROM " + tblClcard + " C "
Sql = Sql + "WHERE C.LOGICALREF=" + strLREF

CreateQuery(Qry)
Qry.SetSQLText(Sql)
gRes=Qry.ExecuteDirect()
gRes=Qry.First()


Do While gRes=1

Qry.GetFieldValue(1, 4, TOWN)
Qry.GetFieldValue(2, 4, SALESMAN)
Qry.GetFieldValue(3, 2, CREDATE)
Qry.GetFieldValue(4, 2, LASTINVDATE)

DBGSetField("ClCDataGrid", row, 10001, TOWN)
DBGSetField("ClCDataGrid", row, 10002, SALESMAN)
FormatDate(CREDATE,5,strCREDATE)
DBGSetField("ClCDataGrid", row, 10003, strCREDATE)
FormatDate(LASTINVDATE,5,strLASTINVDATE)
DBGSetField("ClCDataGrid", row, 10004, strLASTINVDATE)
gRes = Qry.Next()
Loop
Qry.Clear()

End If
End Sub
Ramarslan

Merhabalar,


Sorunumuza ne zaman çözüm bulabiliriz. Müşterimiz beklemektedir.


22/03/22 14:58


Ramarslan

Merhabalar,


Sorunumuza ne zaman çözüm bulabiliriz. Müşterimiz beklemektedir.


22/03/22 15:03


Uluç Karadeniz

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.