Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Browser Filitreleri Boşaltma

  j-Platform/LPT

Ürüe ait bir browser’ın filtrelerini çalıştırmadan bu browser’ı lookuptan nasıl açabilirim.
Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Aşağıda ki metodu formun onInitialize metodunda çalıştırarak, filterları temizleyip grid’e bu filtreyi uygulayarak kullanabilirsiniz.

public void onInitialize(JLbsXUIControlEvent event) {
  JLbsEditGridBase grid = (JLbsEditGridBase) event.getContainer().getComponentByTag(300);
  emptyFilterField(grid, event);

}

public void emptyFilterField(JLbsEditGridBase grid, JLbsXUIControlEvent event) {
  JLbsFilterBase filter = null;
  JLbsFilterList filters = new JLbsFilterList();
  for (int row = 0; row < grid.getRowCount(); row++) {
    Object o = grid.getRowObject(row);
    if (o instanceof JLbsFilterBase) {
      filter = (JLbsFilterBase) o;
      int id = filter.getId();

      if (filter instanceof JLbsFilterString) {
        JLbsFilterString filtStr = (JLbsFilterString) filter;
        filtStr.setValue("");

      }
      filters.add(filter);
    }
  }

  JLbsQuerySelectionGrid querygrid = (JLbsQuerySelectionGrid) event.getContainer().getComponentByTag(100);
  event.getContainer().applyFiltersToQueryGrid(querygrid, filters);
}

 


16/03/16 10:59

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.