Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

BO setter getter otogenerate olduğunda new value null geliyor

  Logo CRM/REST

BO setter getter otogenerate olduğunda new value null geliyor. Bu durum nasıl düzeltilerbilir?


LogoCRM


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

XPO da diğer objelerin haberi olması için SetPropertyValue kulanmak gerekir.

setproperty value kullnılmazsa ObjectSpace_ObjectChanged eventinde newvalue degeri null gelir. bu şu demek : XPO dolayısıyla Objectspace değerin değiştigini anlayamaz. Örneğin iki tane alanımız olsun. birine firma ünvanı digerine firma kodu diyelim. controller'ında ObjectSpace_Changed eventinde sunu yazalım: eger firma kodu 001 ise firma unvanını 'Test A' yapsın. arayüzden firma kodu 001 yapıldığı zaman eger SetPropertyValue kullanılmazsa newValue degeri null olur. yani firma kodu null olur. bu yüzden firma unvanını set edilemez. ancak kullanılırsa newValue degeri 001 gelir. böylece firma kodunun değiştiği algılanabilir.

[ImmediatePostData]  
public MT_Firm Firma  
{  
get  {  return firma;  }  
set  {  SetPropertyValue("Firma", ref firma, value);  }  
}

26/02/18 10:49

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.