Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

ApiKey Nasıl Kullanılır?

  /LogoApps

Logo App geliştiriyorum. Sizden temin ettiğim Api Key bilgisini nasıl kullanabilirim?


logoapp getapikey


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.
Onaylanmış Cevap

Konuyla ilgili geliştirici klavuzundaki GetApiKey başlığını inceleyebilirsiniz.

https://docs.logo.com.tr/display/LGAP/ILogoPlugin


31/12/15 14:51

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.