NaciO

2.62 - 2.63 setlerinde alınan "Uygun Sipariş Satırı Bulunamadı" problemi hakkında

  Tiger/Logo Objects 2.63

Merhaba,


Son günlerde sıklıkla sipariş sevk edilirken rastgele bazı fişlerin sevkedilemediği (irsaliye oluşmadığı) ve sebep olarak "Uygun Sipariş Satırı Bulunamadı" log bilgisine rastlandığı konusunda geri bildirimler aldık. Konuyla ilgili incelediğimiz data içeriklerine göre 3 tespitimiz oldu, konunun ehemmiyeti nedeniyle bu tespitlerimizi sizlerle de paylaşmak isteriz.


Sipariş fişi tablosu LG_{firma}_{dönem}_ORFICHE
Sipariş fiş satırları tablosu LG_{firma}_{dönem}_ORFLINE


Ön bilgi : Sipariş sevkinde yaptığımız kontroller içerisinde aşağıdaki noktalar kontrol ediliyor;

 - Bağlantılı sipariş satır referansı irsaliye satırı içerisinde yanlış set edildiyse (xml alanı:ORDER_REFERENCE)
 - Bağlantılı sipariş satır veri merkezi irsaliye satırı içerisinde yanlış set edildiyse (xml alanı:ORDER_SITE)
 - Fiş satırının CLOSED alanı 1 (kapalı) den farklı ise
 - Fiş satırının STATUS alanı 4 (sevkedilebilir) den farklı ise 

 - Firma parametrelerindeki irsaliyede sipariş miktarı kontrolü kapalı ve irsaliye satır miktarı sipariş satır miktarından fazla sevkedilmeye çalışılıyor ise  
"Uygun sipariş satırı bulunamadı" hatası alınır.


Tespit 1 - Bu kurallar sadece malzeme satırı için geçerli, sipariş sevkedilirken indirim ve masraf satırını da aktarmak istediğimizde, bu satır bilgileri  siparişten geliyor ise bu kontrollere giriyordu. Dolayısıyla hata mesajını alıyorduk, önümüzdeki sürüm ile birlikte bu durum giderilecek.


Tespit 2 - Bazı müşterilerimizde _ORFLINE tablosundaki STATUS alanının bir tarih aralığında girilmiş fişlerinde 0 (sıfır) olduğunu tespit ettik. Yukarıda paylaştığım ön bilgi içerisinde görüleceği üzere bu alanın 4 (sevkedilebilir) olması bekleniyor. Normal şartlarda bu durumun oluşması mümkün görünmüyor. Testlerimizde hem Tiger içerisinden, hem de XML, Logo Objects ve REST Servis ile aktarılan kayıtlarda fiş başlığındaki değer satırlara yansıyor.  

Sipariş ve satırlarında 0 (sıfır) diye bir statümüz bulunmuyor. Siparişteki statülerimiz 1 – Öneri, 2- Sevkedilemez, 4 - Sevkedilebilir. Fakat henüz tespit edemediğimiz bir nedenle sipariş satırlarında 0 değerine sahip satırların var olduğunu gördük. Eğer sizin müşterinizde de sevkedilemeyen sipariş satırlarında sipariş satırlarında STATUS alanı 4’ten farklı ise "Uygun sipariş satırı bulunamadı" hatasına sebep olabilir. İlk aktarım anında fişin başlığındaki statü ne ise satırlara da bunun yansımasını bekliyoruz. Eğer farklı durum söz konusu ise data üzerinde düzeltme yapılması gerekmektedir.


Tespit 3 - 2.59 öncesi sürümlerde ön bilgide bahsettiğim kontrollerin bir kısmı Logo Objects ile kontrol edilmiyordu ve bu kontrolün yapılmaması sıkıntıya yol açabiliyordu. Bunun üzerine 2.59 ve 2.60 setlerinde bu kontroller Logo Objects'e eklendi. Dolayısıyla 2.59 öncesinde geliştirilen ve bu kurallara dikkat etmeden kodlanan projelerde  (Örneğin, sipariş satırları CLOSED=1 yapıldıktan sonra sipariş sevk edilmeye çalışılırsa) bu kontrollere takılacağından  "Uygun Sipariş Satırı Bulunamadı" hatası ile karşılaşılabilir. Problem yaşamamak için projelerinizdeki ilgili kodlarınızın ön bilgideki bahsettiğim kontrollere uygun düzenlenmesi gerekmektedir.


Saygılarımla,

Uyarlama Araçları Ekibi

Furkan Kaya

Naci Bey, bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim.


 "- Firma parametrelerindeki irsaliyede sipariş miktarı kontrolü kapalı ve irsaliye satır miktarı sipariş satır miktarından fazla sevkedilmeye çalışılıyor ise  
"Uygun sipariş satırı bulunamadı" hatası alınır."


Yukarıda belirttiğiniz durumlar oluştuğunda verilen "Uygun sipariş satırı bulunamadı" mesajının yerine tıpkı TIGER arayüzündeki gibi daha kullanıcı dostu bir mesajı Objects tarafında da verebilmemiz mümkün olmaz mı?


"Uygun sipariş satırı bulunamadı" mesajı birden fazla durumda gelebiliyor. Örneğin gerçekten ORDER_REFERENCE alanına set edilen değere sahip bir sipariş satırı gerçekten bulunmuyorsa da geliyor, bu değere sahip bir sipariş satırı bulunuyor fakat CLOSED değerinin aldığı değerden ötürü de geliyor ve bir de yakın geçmişte geliştirilen sevkiyatta siparişteki miktarı kontrolü parametresinin aldığı değerden dolayı sipariş miktarından fazla sevketmeye çalışıldığında da geliyor...


OBJECTS tarafında da TIGER' da olduğu gibi  "Sevkedilen miktar sipariş miktarını aşmıştır." şeklinde bir mesaj verebilsek, yani genel değilde daha özel bir mesaj verebilsek, destek veren kişiye de son kullanıcıya da daha anlayacağı bir mesaj göstermiş oluruz diye düşünüyorum.

06/03/20 14:54


NaciO

Merhaba Furkan bey, geri bildiriminiz için teşekkürler. 

Bahsettiğiniz closed, referans ve sevkedilebilir kontol sonuçları ile parametreden kaynaklı kontrol sonucunun farklılaştırılması  oldukça mantıklı. Bu konuyu yazılım ekibimize iletip mesajın farklılaştırılması yönünde bir çalışma yapacağım.06/03/20 15:28


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

Selamlar,


yaklaşık 3 haftadır bende bu sorunla boğuşuyorum ve en olarak entegrasyonu yapan firmadan ORFICHE tablosundaki bazı alanları NULL yerine 0 olarak set etmesini istedim.

öncesinde bu hatayı aldığım bir siparişin sql üzerinden alanlarını kendim update ettim ve hata ortadan kalktı. sorunum şu an itibarı ile çözüldü umarım işinize yarar. bu alanları object yada rest üzerinden bu şekilde güncellemeniz yeterli.


UPDATE LG_001_02_ORFICHE SET

EINVOICE = '0'

,PUBLICBNACCREF = '0'

,ACCEPTEINVPUBLIC = '0'

,INSTEADOFDESP = '0'

,VATEXCEPTCODE = '0'

,TAXFREECHX = '0'

 WHERE FICHENO ='251385330'


07/03/20 19:44


NaciO

Merhaba, geri bildiriminiz için teşekkürler. Biz tespit çalışmalarımızda bu bozulmaya sahip bir data ile karşılaşmadık ancak bu alanların NULL olması siparişin sevkedilmesini engelleyebilir. Tespit 4 olarak bu seçeneği de değerlendirebiliriz :) teşekkürler.


09/03/20 14:18

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.