NaciO

2.60.00.00 sürümü ile birlikte sipariş fişine eklenecek e-arşiv bilgileri hakkında

  Tiger/Logo Objects Diğer

Değerli çözüm ortakları,

9 Eylül 2019 tarihinde FTP sitemize yüklenmesi hedeflenen 2.60.00.00 sürümü ile birlikte sipariş fişine e-arşiv ile ilgili e-arşiv tipi bilgisi eklenecektir. Böylece sipariş içerisinde seçilebilecek bu e-arşiv tipinin ("Kağıt", "E Arşiv", "E Arşiv(İnternet Faturası)") sipariş faturalandığında faturaya otomatik olarak aktarılması, oluşan fatura numarasının da seçilen tipe göre belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda henüz belli olmayan bazı XML alanları da sisteme dahil edilecektir(XML alan isimleri belli olduğunda bu konuyu güncelleyeceğim). Daha önceki işleyişleri etkilememek adına, bu alanların kullanılmayacağı projeler için sipariş aktarımlarında Logo Objects (veya XML aktarımı), bu alanları öndeğer 255 olarak set edecektir. Tiger3 içerisinde de aynı şekilde bu alanlar set edilmediğinde öndeğer olarak veritabanınada 255 değeri yer alacaktır. Bu sayede 2.60 sürümü öncesindeki projelerin etkilenmemesi hedeflenmektedir.

Bilgilerinize sunarım.


Düzeltme : Yapılan çalışmada daha önce E-InvoiceType bilgisinin -1 olacağı bilgisi 255 olarak değişmiştir.

Düzeltme : Çalışma esnasında E-InvoiceType dışındaki bilgiler de e-arşiv bilgileri içeriğine eklenmiştir.

NaciO

E-Arşiv konusunda siparişe eklenen alanlar şunlardır;


3001 - OrdSlipXML
- EINVOICE
- PUBLICBNACCREF (Internal)
- PUBLIC_BNACC_CODE
- PUBLIC_BNACC_IBAN
- PUBLIC_BNACC_CURRENCY
- ACCEPT_EINV_PUBLIC
- EINSTEAD_OF_DISPATCH
- VATEXCEPT_CODE
- VATEXCEPT_REASON
- ADDTAXEXCEPT_CODE
- ADDTAXEXCEPT_REASON
- TAX_FREE_CHECK

3002 - OrdTransXML
- VATEXCEPT_CODE
- VATEXCEPT_REASON
- ADDTAXEXCEPT_CODE
- ADDTAXEXCEPT_REASON
- CPA_CODE
- GTIP_CODE
- PUBLICCOUNTRYREF (Internal)
- PUBLIC_COUNTRY_CODE
- PUBLIC_COUNTRY_NAME

4501 - DespatchXML
- PUBLICBNACCREF (Internal)
- PUBLIC_BNACC_CODE
- PUBLIC_BNACC_IBAN
- PUBLIC_BNACC_CURRENCY
- ACCEPT_EINV_PUBLIC
- VATEXCEPT_CODE
- VATEXCEPT_REASON
- ADDTAXEXCEPT_CODE
- ADDTAXEXCEPT_REASON
- TAX_FREE_CHECK


05/09/19 19:45


NaciO

Bu çalışma esnasında sadece E-Arşiv değil E-Fatura yönünde de Sipariş XML'i içerisinde düzenlemeler yapılmış, aşağıdaki alanlar da şablona eklenmiştir;

İlgili XML şablonuna eklenen alanlar aşağıdaki gibidir;

3001 - OrdSlipXML
- EINVOICE_PROFILEID
- EINVOICE_STATUS
- EINVOICE_STARTDATE
- EINVOICE_ENDDATE
- EINVOICE_DESCRIPTION
- EINVOICE_DURATION
- EINVOICE_DURATIONTYPE
- EINVOICE_TAXTYPE
- EINVOICE_TUNAME
- EINVOICE_TUSURNAME
- EINVOICE_TUPASSPORTNO
- EINVOICE_TUPASSPORTDATE
- EINVOICE_TUNATIONALITY
- EINVOICE_TUNATIONALITYNAME
- EINVOICE_TUBANKNAME
- EINVOICE_TUBNACCOUNTNO
- EINVOICE_TUBNBRANCH
- EINVOICE_TUPAYMENTNOTE
- EINVOICE_TUBNCURR
- EINVOICE_ADDR1
- EINVOICE_ADDR2
- EINVOICE_CITYCODE
- EINVOICE_CITY
- EINVOICE_COUNTRYCODE
- EINVOICE_COUNTRY
- EINVOICE_DISTRICTCODE
- EINVOICE_DISTRICT
- EINVOICE_TOWNCODE
- EINVOICE_TOWN
- EINVOICE_EXITTOWN
- EINVOICE_EXITGATECODE
- EINVOICE_EXITGATE
- EINVOICE_AGENCYCODE
- EINVOICE_AGENCY
- EINVOICE_EXITCOUNTRYCODE
- EINVOICE_EXITCOUNTRY
- EINVOICE_TRANSPORTTYP
- EINVOICE_TRANSPORTTYPCODE
- EINVOICE_TRANSPORTTYPNAME
- EINVOICE_EXITDATE
- EINVOICE_EXITTIME
- EINVOICE_FLIGHTNUMBER
- EINVOICE_GUIDE
- EINVOICE_TURETPRICE
- EINVOICE_TURETPRICESTR (Custom)
- EINVOICE_SENDEINVCUSTOM
- EINVOICE_EINVOICETYPSGK
- EINVOICE_TAXPAYERCODE
- EINVOICE_TAXPAYERNAME
- EINVOICE_DOCUMENTNOSGK
- EINVOICE_DRIVERNAME1
- EINVOICE_DRIVERSURNAME1
- EINVOICE_DRIVERTCKNO1
- EINVOICE_PLATENUM1
- EINVOICE_CHASSISNUM1
- EINVOICE_DRIVERNAME2
- EINVOICE_DRIVERSURNAME2
- EINVOICE_DRIVERTCKNO2
- EINVOICE_PLATENUM2
- EINVOICE_CHASSISNUM2
- EINVOICE_DRIVERNAME3
- EINVOICE_DRIVERSURNAME3
- EINVOICE_DRIVERTCKNO3
- EINVOICE_PLATENUM3
- EINVOICE_CHASSISNUM3


05/09/19 19:48


Aytaç ERDEN

Merhaba Naci Bey,


2.60 da eklenen bu alanlardan sonra oluşturulan sipariş fişini OrderBilling ile faturalandırılmıyor. Eski kayıtlar için EINVOICE değerini 1,2 veya 3 set ettiğimde de aynı durum oluyor. Aldığım hata 3169 - Uygun sipariş satırı bulunamadı. mesajı oluyor.

Bu fonksiyonu çalıştırdığımda SQL tarafına giden sorguya baktığımda 

AND (ORFIC.EINVOICE IN (255,0)) şeklinde bir kriter var.

Bu kriterin  AND (ORFIC.EINVOICE IN (255,0,1,2,3)) şeklinde olması gerekli.


İyi Çalışmalar25/09/19 19:46


Kişi bilgileri gizlidir. Logo çalışanları görebilir.

ORDFICHE tablosunda EINVOICE alanı 1 veya 2 ise OrderShipping metodu ile sipariş fişi irsaliyeye çevrilemiyor. Sorun 2.63 versiyonda gerçeklenmiştir.


18/02/20 10:45

Cevap vermek için giriş yapmanız gerekmektedir.